Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus Hirmulan kylän Hietakankaalta 

Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hirmulan kylän Hietakankaalta tilalta Hieta Rn:o 11:35. Alueelta ja sen ympäristöstä on otettu jo aiemmin hiekkaa pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Hakemuksen mukaan aineksia otettaisiin yhteensä 110 000 m³ kymmenen vuoden aikana.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimistossa 28.5.2015 - 30.6.2015 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 30.6.2015 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Keminmaassa 28.5.2015

 

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

 

Takaisin