Nähtävillä oleva asemakaavan muutosluonnos 

Keminmaan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville Uitonpirtin asemakaavan muutosluonnoksen ja siihen liittyvän valmisteluaineiston nähtäville.

 

Uittopirtin asemakaavan muutos koskee Keminmaan kunnan 1. Keskustan kunnanosan korttelia 1004 ja puistoalueita. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnan omistaman nk. Uittopirtin kiinteistön kehittämisen asuinkäyttöä palvelevana alueena ja Kemijoen rannalla sijaitsevien puistoalueiden (VP) kehittämisen aktiivisempaan käyttöön mahdollistamalla sinne asumisen lisäksi virkistyskäyttöä palvelevien rakennusten ja rakennelmien toteuttaminen. Kaavamuutoksen lähtökohtana on hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 8.6. – 10.7.2015 internetissä osoitteessa: www.keminmaa.fi ja kunnantalon teknisen toimen ilmoitustaululla, os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Osalliset ja muut keminmaalaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

 

Keminmaan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset tulee jättää 10.7.2015 klo 12 mennessä kunnaninsinöörille osoitteessa Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Lisätietoja muutosluonnoksesta antaa kunnaninsinööri Susanna Sandberg puh. 040 1244 351.

Keminmaassa 2.6.2015

 

TEKNISET PALVELUT

 

KAAVASELOSTUS

ASEMAKAAVAKARTTA 

                     

 

Takaisin