Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien Heikki Mäkipörhölän maa-aineslupahakemusta 

Kuulutus, Maa-aineslaki 13 §

Takaisin