Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus koskien Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korottamista, ympäristöluvan hakija Outokumpu Chrome Oy 

Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus

Linkki asiakirjoihin

 

Takaisin