M&S Tirkkonen Ky on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen soran ja hiekan ottamiseksi Liedakkalan kylän Korkiamaasta tilalta Korkeamaa RN:o 34:25 

M&S Tirkkonen Ky on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen soran ja hiekan ottamiseksi Keminmaan kunnan Liedakkalan kylän Korkiamaasta tilalta Korkeamaa Rn:o 34:25 (241-407-34-25). Alueelta ja sen ympäristöstä on otettu jo aiemmin soraa ja hiekkaa. Hakemuksen mukaan maa-aineksia otettaisiin yhteensä 30 000 m³ kymmenen vuoden aikana.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimistossa 25.8.2015 - 24.9.2015 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 24.9.2015 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Keminmaassa 25.8.2015

 

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

Takaisin