Suomen metsäkeskus - OTSO Metsäpalvelut on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen soran ja soramoreenin ottamiseksi Keminmaan kunnan Pykälästä tilalta Kivikko RN:o 14:32 

Suomen metsäkeskus – OTSO Metsäpalvelut / Pekka Huuki on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen soran ja soramoreenin ottamiseksi Keminmaan kunnan Pykälästä tilalta Kivikko Rn:o 14:32 (241-401-14-32). Alueelta otetaan seulomalla maa-aineksia tienrakennuskohteisiin kolmen vuoden aikana yhteensä 5000 m³.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimistossa 1.9.2015 - 1.10.2015 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 1.10.2015 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Keminmaassa 1.9.2015

 

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

 

 

Takaisin