Lea Kiviahon pk. hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Keminmaan kunnan Luikosta tilalta Tuomela RN:o 26:13 (241-404-26-13) 

Lea Kiviahon pk. hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Keminmaan kunnan Luikosta tilalta Tuomela RN:o 26:13 (241-404-26-13). Alueelta on tarkoitus ottaa multaa kaikkiaan  3 000 m³.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastolla mittausteknikon toimistossa 10.9. - 9.10.2015 viraston aukioloaikana.

 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kuntaan / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 9.10.2015 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Keminmaassa 10.9.2015

Keminmaan kunta / Tekniset palvelut 

 

Takaisin