Simon Leipiön tuulivoimapuistohankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Kuulutus

Arviointiohjelma löytyy internetissä http://www.ymparisto.fi/leipiontuulivoimaYVA

 

 

Takaisin