Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus koskien Mikko Meskuksen jättämää poikkeuslupahakemusta koskien autonosien varastointia ja varastointialueen aitaamista osoitteessa Mestarintie 4 

Kuulutus

Takaisin