Keminmaan kunnanhallituksen alustavasti hyväksymä 25.9.2015 päivätty Keminmaan kunnan Uittopirtin alueen, kortteli 1004 ja puistoalueet -asemakaavamuutoksen ehdotusmateriaali 

Keminmaan kunnanhallituksen alustavasti hyväksymä 25.9.2015 päivätty Keminmaan kunnan Uittopirtin alueen, kortteli 1004 ja puistoalueet -asemakaavamuutoksen ehdotusmateriaali on yleisesti nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 21.10. – 20.11.2015 Keminmaan kunnan tekniselle osastolla sekä Internet-sivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi.

 

Uittopirtin alueen asemakaavamuutos sijoittuu Keminmaan kunnan keskustataajamaan Rantatien ja Kemijoen väliselle alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,25ha.

 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Muistutukset on toimitettava Keminmaan kunnanhallitukselle, os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

 

KEMINMAAN KUNNANHALLITUS

 

Ehdotusmateriaali: 

Takaisin