Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Lapissa 

Suomen ympäristökeskuksen selvitys - Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Lapissa - Suomen ympäristö julkaisu 6/2015 on valmistunut. Selvityksen tarkoituksena oli arvottaa ja rajata sellaiset kallioalueet, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat maa-aineslain (555/1981) tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti merkittäviä. Keminmaan osalta selvityksessä ovat Kallinkankaan, Kallioviita-Kallioahon, Tornivaaran ja Sompuojan länsipuolen kalliot.

 

Selvitys on nähtävänä Keminmaan kunnanvirastolla, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa, 10.11.2015 - 8.1.2016 välisenä aikana. Julkaisu on 10.11.2015 lähtien saatavilla myös Internet-osoitteesta: www.ymparisto.fi/geologisetmuodostumat.

 

 

Takaisin