Teiden talvikunnossapito sekä vuoden 2016 talviaurausavustusten hakeminen 

Talvikunnossapidon tarkoituksena on pitää tiet ja pyörätiet liikenteen edellyttämässä käyttökunnossa talvella. Liikenneväylät on asetettu kiireellisyysjärjestykseen. Talvikunnossapito kuuluu osittain kunnalle, teiden varrella olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille ja osittain ELY- keskukselle.

 

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalla auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

 

Talvikunnossapitotyökauden aikana on syytä muistaa, että:

- Älä työnnä pihasta tai liittymästä lunta katualueelle.

- Kunta aurauttaa ajoradalta lumet jalkakäytävän viereen tai tonttiliittymään. Kiinteistönhaltijalle kuuluu näiden lumien poiskuljettaminen ja tonttiliittymien aukipitäminen.

 

Tienkunnossapitoon liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä ensisijaisesti
tieasiat@keminmaa.fi tai soittamalla 040-8317854 tekniset palvelut toimistoon.

 

Keminmaan kunta myöntää talviaurausavustusta yksityisille teille vuoden 2016 talviaurauksista aiheutuviin kustannuksiin.

 

Avustuksen voivat hakea tiekunnat ja yksityiset taloudet.

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston ala-aulasta ja tekniset palveluiden toimistosta tai Keminmaan kunnan nettisivuilta/lomakkeet.

 

Avustettavan tien vähimmäispituus on 50 m. Avustuksen suuruus riippuu tien pituudesta ja kunnossapitokustannuksista. Lyhyemmillekin teille voi hakea avustusta, samoin tieliittymien aukaisemiseen, mutta perustelut tulee esittää tarkoin.

 

Hakemuksen löydät Keminmaan kunnan kotisivuilta /lomakkeet tai kunnanvirastolta. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen tieasiat@keminmaa.fi

 

Hakemukset pyydetään palauttamaan os. Keminmaan kunta, tekninen toimisto, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Hakemukset on jätettävä viimeistään perjantaina 29.1.2016 klo 12.00 mennessä.

 

Lisätietoja antaa Susanna Sandberg p. 040 124 4351

TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Takaisin