Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien kiviaineksen murskausta ja seulomista Keminmaan Saarenkylänkankaalla tilalla 241-406-69-215 Tasala 

Kuulutus

 

Takaisin