Haettavana kotikuntoutukseen fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai lähihoitaja osaamisalana kuntoutus 

Keminmaan kunnan hyvinvointipalveluihin haetaan ikäihmisten kotikuntoutukseen työparia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 11.1 – 30.6.2016. Määräaikainen työsuhde voi mahdollisesti jatkua pitempäänkin. Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään ikäihmisen toimintakykyä ja tuetaan kotona asumista. Ikäihmisten kotikuntoutus sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoa ja edistämistä kotiympäristössä.

Edellytämme hakijalta fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai lähihoitajan osaamisalana kuntoutus tutkintoa sekä oman auton käyttömahdollisuutta. Hakijalta toivomme innokasta ja kehittävää työotetta ikäihmisten kotikuntoutuksen mallintamisessa ja pilotoinnissa.

Palkkaus: KVTES, kokoaikatyö (klo 8-16)

Hakuaika: 21.12 – 5.1.2016 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa vs. hoiva- ja hoitotyönjohtaja Anniina Mäkimartti p. 0408242417, anniina.makimartti@keminmaa.fi.

 

Takaisin