Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta koskien Akkunusjoen sillan rakennustöiden määräajan jatkamista 

Kuulutus

Linkki asiakirjoihin

Takaisin