Meri-Lapin Vesi Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien vanhan vesilaitoksen purkamisen yhteydessä syntyvän betoni- ja tiilijätteen murskaamista ja hyödyntämistä Keminmaan Lautiosaaressa 

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus

Takaisin