Vuoden 2016 asuntojen korjaus- ja energia-avustusten haku 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on antanut kunnille ohjeet avustusten hakemiseen. Korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 24.3.2016.

 

Kunnan myöntämän korjausavustuksen painopisteenä ovat vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi.

 

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Korjausavustuksen määrä on enintään 40 % hyväksytyistä korjaus­kustannuksista.

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

 

Pientalojen harkinnanvaraista energia-avustusta myönnetään tarveharkintaisesti pientalokohteiden energia-korjauksiin. Niitä ei myönnetä muihin tarkoituksiin.

Pientalojen harkinnanvaraista energia-avustusta myönnetään laite- ja materiaali-investointeihin, joilla parannetaan energiataloutta ja vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä sekä lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa, omassa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille (yksityishenkilöille). Asuinrakennuksessa voi olla enintään kaksi asuinhuoneistoa.

Avustusta ei myönnetä, jos ruokakunnan tulot ylittävät asetetut tulorajat.  Varallisuus ei vaikuta avustuksen myöntämiseen.

Avustuksen määrä on enintään 25 % kunnan hyväksymistä kustannuksista.

 

ARA myöntää avustukset hissien rakentamiseen. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Esteettömyysavustuksella tarkoitetaan avustusta liikkumisesteen poistamiseen. ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin.

Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla esim. kulkuluiskien rakentaminen, ulko-ovien leventäminen tai kaiteiden rakentaminen. Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta rakennukseen tai siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia, käyttävillä on oltava esteetön kulkumahdollisuus rakennuksessa.

Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avustuksen myöntää ARA.

 

Hakemuslomakkeita ja tarkempia tietoja antaa Nina Remes p. 040 831 7854 ja Teemu Pussila p. 040 837 0753, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.
Korjaus- ja energia-avustushakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen Keminmaan kunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.
Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät www.ara.fi/Rahoitus/Avustukset

 

KEMINMAAN KUNTA
Tekniset palvelut

Takaisin