Lapin ELY-keskuksen päätös koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa; hankkeesta vastaava Fingrid Oyj 

Kuulutus

Päätös

 

Takaisin