Meri-Lapin ympäristöpalveluiden julkipanoilmoitus koskien Meri-Lapin Vesi Oy ympäristölupaa vesilaitoksen purkamisessa syntyvän betoni- ja tiilijäteen murkaamiseen ja hyödyntämiseen tiloilla 241-406-71-182, 241-406-71-44 ja 241-406-71-45 

Julkipanoilmoitus

Takaisin