Destia Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen kiviaineksen ottamiseksi Keminmaan kunnan Tuhkamaasta tilalta Männikkö 241-406-63-1 

Destia Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen kiviaineksen ottamiseksi Keminmaan kunnan Tuhkamaasta tilalta Männikkö 241-406-63-1. Hakemuksen mukaan alueelta louhittaisiin kiviaineksia yhteensä 250 000 m³ kymmenen vuoden aikana.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa teknisessä toimistossa 24.3.2016 - 25.4.2016 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 25.4.2016 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Keminmaassa 24.3.2016

 

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

 

 

 

Takaisin