Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien kallion louhintaa ja murskausta sekä puretun päällysteen välivarastointia ja murskausta Tuhkamaassa tilalla 241-406-63-1 Männikkö 

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden kuulutus

 

Takaisin