Haetaan projektipäällikköä ja työnsuunnittelijaa EST-Keminmaa projektiin 

Keminmaan kunta hakee

 

projektipäällikköä ja työnsuunnittelijaa EST-Keminmaa projektiin

 

Projektipäällikkö toimii työllistämispoliittisen apurahahankkeen EST-Keminmaa projektin käytännön vastaavana. Projektin konkreettisena tarkoituksena on kehittää ja ottaa käyttöön Keminmaan kuntaan uusi toimintamalli työttömien ja pitkäaikaistyöttömien siirtymisestä työelämään osuuskuntatoiminnan ja mikroyritystoiminnan avulla. Tarkoituksena on parantaa myös Keminmaan kunnan alueella ikäihmisille suunnattuja matkailupalveluja.

 

Projektipäällikkö huolehtii hankehallinnosta, yritysyhteistyöstä, koulutusyhteistyöstä sekä hankkeen toimintojen yleisestä sujumisesta. Kelpoisuusehtona tehtävään on Tehtävään soveltuva opisto- tai amk-tasoinen koulutus sekä riittävä kokemus hankehallinnosta.

 

Projektipäällikön työaika on KVTES mukainen yleistyöaika ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES mukaisesti. Palkkaus on kiinteä sopimuspalkka koko hankkeen ajan 2.850 euroa / kk.

 

Työnsuunnittelija toimii EST-Keminmaa hankkeen projektipäällikön apuna työllistämishankkeessa.

Työnsuunnittelijan tehtäviin kuuluvat:

- Työllistettävien sijoittaminen työpisteisiin

- Työpisteiden yhteyshenkilöiden ja hankkeen toimijoiden apuna toimiminen työsuhteeseen ja työtehtäviin liittyvissä asioissa

- Palkkatukihakemusten ja maksatushakemusten tekeminen

- Työllistämishankkeen asiakkaiden ohjaus, neuvonta

 

Kelpoisuusehtona tehtävään on tehtävään soveltuva koulutus ja työkokemus. Työnsuunnittelijan työaika on KVTES mukainen yleistyöaika ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES mukaisesti. Palkkaus on kiinteä sopimuspalkka koko hankkeen ajan 2200 eur / kk.

 

Projektipäällikön ja työnsuunnittelija toimet ovat määräaikaisia 31.12.2016 saakka. Työsuhteet jatkuvat hankkeen keston ajan 31.3.2018 saakka edellyttäen että valtion budjettivaroista myönnetään tarvittava rahoitus.

 

Hakemus täytetään sähköisenä Keminmaan kunnan internetsivulla www.keminmaa.fi / avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi 15.4.2016 klo 15 mennessä. Kirjalliset hakemukset voi toimittaa Keminmaan kunnanhallitukselle osoitettuna osoitteella Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Kuoreen merkintä Projektipäällikkö/Työnsuunnittelija. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Lisätietoja antavat:

Hallintojohtaja Merja Michelsson merja.michelsson@keminmaa.fi, 040 721 3720

Elinkeino- ja hankekoordinaattori Seppo Selmgren seppo.selmgren@keminmaa.fi, 040 5644 391

 

 

Takaisin