Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta koskien turkismuokkaamon ja nahanjalostamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista, hakija Kemin Nahkatarvike Oy 

Kuulutus päätöksen antamisesta

Lupapäätös

Linkki tiedostoon

Takaisin