Julkipanoilmoitus; poikkeusluvat 6.4.2016 

Päätös :      Tekninen lautakunnan kokous 06.04.2016

 

                      § 35 Poikkeuslupa KOy Järventaustantie 33, 241-404-1:212

                      § 36 Poikkeuslupa Vähä Jukka ja Minna, 241-401-98:52

                      § 37 Poikkeuslupa Yliherva ja Hiltunen, 241-404-15:144

                      § 38 Poikkeuslupa Korpela Jari, 241-403-9:127

 

 

Päätöksen antamispäivä: 12.05.2016

 

Julkipanoilmoitus laitettu ilmoitustaululle: 11.5.2016

 

Muutoksenhaku:

Päätös, valitusosoitus ja hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Kemin-maan kunnan teknisten palvelujen toimistossa os. Kunnantie 3 Keminmaa.

 

 

Takaisin