Sivistystoimessa haettavana määräajaksi virkoja ja toimi 

Keminmaan kunnan sivistystoimessa on haettavana

Määräajaksi seuraavat virkat, kahden(2) kuukauden koeajalla:
 
1. Perusopetuksen biologian ja maantiedon lehtorin (3077) viransijaisuuteen, sijoituspaikkana Keskuskoulu, ajalle 10.8.2016-27.5.2017
2. Perusopetuksen tekstiilityön tuntiopettajan (3086) viransijaisuuteen, sijoituspaikkana Keskuskoulu, ajalle 10.8.2016-17.2.2017
3. Perusopetuksen historian, uskonnon ja liikunnan päätoimiseen tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan (3405), sijoituspaikkana Keskuskoulu, 9.8.2016-4.6.2017
4. Perusopetuksen erityisluokanopettajan määräaikaiseen virkaan (3091) ajalle 9.8.2016-4.6.2017, toimipaikkana on Keminmaan keskuskoulun Saava Oy:n tilojen yhteydessä sijaitseva pienluokka. Luokan oppilaat ovat Keminmaan nuorisokodin ja kuntoutusyksikkö Sateenkaaren pääosin yläkouluikäisiä nuoria.

 

Kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti ja palkkaus OVTES:n mukaan. 

 

Määräajaksi seuraava toimi, kahden (2) kuukauden koeajalla

1. Koulunkäyntiohjaajan osa-aikainen (28h/vko) toimi (3900) ajalle 10.8.2016-4.6.2016
 

Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus yläasteikäisten erityisen tuen oppilaiden kanssa työskentely.

Toimipaikkana on Keminmaan keskuskoulun Saava Oy:n tilojen yhteydessä sijaitseva pienluokka. Luokan oppilaat ovat Keminmaan nuorisokodin ja kuntoutusyksikkö Sateenkaaren pääosin yläkouluikäisiä nuoria.

Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäyntiavustajan, lähihoitajan tai vastaava tutkinto.

 

 

Virkoihin ja toimeen valittujen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

 

Hakemukset täytetään sähköisenä Keminmaan kunnan internetsivulla os. www.keminmaa.fi/ avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi  
31.5.2016 klo 14.00 mennessä.

Lisätietoja:
Rehtori Helena Niemitalo p. 040 3537092

SIVISTYSLAUTAKUNTA

 

Takaisin