Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslain mukainen ottolupahakemus hiekan ja soran ottamiseksi sekä kalliokiviaineksen louhimiseksi Keminmaan kunnan Lautiosaaren kylän Tuhkamaasta määräalalta tilasta Pasanen 241-406-37-26 

Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi sekä kalliokiviaineksen louhimiseksi Keminmaan kunnan Lautiosaaren kylän Tuhkamaasta määräalalta tilasta Pasanen 241-406-37-26. Alueelta ja sen ympäristöstä on otettu jo aiemmin maa-aineksia. Hakemuksen mukaan maa-aineksia otettaisiin yhteensä 152 000 m³ kymmenen vuoden aikana.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimistossa 6.6.2016 - 6.7.2016 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 6.7.2016 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Keminmaassa 6.6.2016

 

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

 

Takaisin