Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hirmulan kylän Hietakankaalta tiloilta Koivukoski 241-402-11-14 ja Ylikangas 241-402-11-16 

Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hirmulan kylän Hietakankaalta tiloilta Koivukoski 241-402-11-14 ja Ylikangas 241-402-11-16. Naapuritilalla on voimassa oleva ottolupa hie-kan ottamiseksi pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Hakemuksen mukaan aineksia otettaisiin yhteensä 181 000 m³ kymmenen vuoden aikana pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Syntyvät altaat on tarkoitus ottamisen päättymisen jälkeen yhdistää.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa teknisessä toimistossa 27.6.2016 - 29.7.2016 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saat-taa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 29.7.2016 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 27.6.2016

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

Takaisin