Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemusta koskevan päätöksen antamisesta 

Rakennustarkastajan ilmoitus  lupahakemusta koskevan päätöksen antopäivää 11.07.2016.  Kuulutus julkipantu ilmoitustaululle 08.07.2016.  DRN:o 93-2016.

Rakennustarkastaja on päätöksellään 08.07.2016 §  2016-0070 hyväksynyt Ruokakesko Oy:n K-Market Lautian vesikaton uusimisen.  Kuulutus on nähtävillä 08.07.2016-26.07.2016.

 

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.  Oikaisuvaatius on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antaispäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

 

Oikaisuvaatimusosoite on Meri-Lapin ympäristölautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Torniom email: tornio.kaupunki@tornio.fi. fax ( 016-)431073

 

Takaisin