Lapin ELY-keskuksen päätös; Lupa kalastaa kalastusasetuksesta poiketen, hakijana Perämeren kalastusalue 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

 

Takaisin