Kemin sellutehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä kuivaus- ja kaasulaitoksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kemi 

Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus

Linkki tiedostoon

 

Takaisin