Rajakankaan alueen asemakaavan vireilletulo ja Lassilan alueen asemakaavamuutosehdotus 

Rajakankaan alueen asemakaavan vireilletulo

Laadittava asemakaava tulee mahdollistamaan Rajakankaan alueen kehittymisen kunnan elinkeinostrategian mukaisesti korkeatasoiseksi työpaikka- ja teollisuusalueeksi.  Laadittavan asemakaavan alue on 1. vaihe laajemmasta Kemi-Tornio välisen radan ja Perämerentien luoteiskulmaan sijoittuvasta työpaikka-aluekokonaisuudesta, joka täydentää suunnittelualueen eteläpuoleista olemassa olevaa Torniontien ympäristön 100 yrityksen sekä 1000 työpaikan keskittymää.

Asemakaavaan liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 17.10.2016 alkaen kunnanvirastossa teknisten palvelujen ilmoitustaululla. Asiakirjat nähtävillä myös kunnan internet sivulla. OAS pidetään nähtävillä koko kaavatyön ajan.

 

 

Lassilan alueen asemakaavamuutosehdotus

Laadittava asemakaava koskee kortteleita 3016, 3017, 3019, ja3134. Muutoksella tavoitellaan tonttialueen laajentamista Keminmaan Vesi Oy:n nykyisellä tontilla sekä asemakaava merkintöjen osittainen muuttaminen Yrittäjätien varrella.

Asemakaavaan liittyvään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja asemakaavaehdotukseen voi tutustua 19.10.2016 alkaen kunnanvirastossa teknisten palvelujen ilmoitustaululla 21.10.2016 asti. Asiakirjat nähtävillä myös kunnan internet sivulla. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää Keminmaan kunnalle.

Lisätietoja asemakaavan muutoksesta antaa kunnaninsinööri Susanna Sandberg puh. 040 1244 351.

 

Keminmaassa 17.10.2016

KUNNANHALLITUS

Takaisin