Matti Pasasen maa-aineslain mukainen ottolupahakemus hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hietakankaalta tilalta Rovavaara 241-407-11-61 

Matti Pasanen on jättänyt maa-aineslain mukaisen ottolupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Keminmaan kunnan Hietakankaalta tilalta Rovavaara 241-407-11-61. Alueelta ja sen ympäristöstä on otettu jo aiemmin maa-aineksia. Hakemuksen mukaan maa-aineksia otettaisiin yhteensä 113 633 m³ kymmenen vuoden aikana.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastossa mittausteknikon toimis-tossa 3.11.2016 - 2.12.2016 työpäivisin klo 8.00-15.30. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 2.12.2016 klo 15.30 mennessä osoitteella: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Keminmaassa 3.11.2016

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

 

Takaisin