Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi lähihoitajan 60 % toimen kotihoidossa 

Keminmaan hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi

 

Lähihoitajan  60 % toimen kotihoidossa

 

 

Hoitajan tehtäviin kuuluvat kotona ja ryhmäkodeissa asuvien asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen kokonaisvaltainen hoiva- ja hoitotyö. Tavoitteena on turvata asiakkaalle mahdollisimman laadukas, turvallinen ja omatoiminen elämä. Tehtävissä korostuu voimavaralähtöinen, kuntouttava työote. Työ on jaksotyön mukaista vuorotyötä.

 

Työntekijältä edellytetään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen asiakkaan toimintakykyä lisäävään työskentelyyn. Lisäksi toivotaan sekä oman tiimin että oman osaamisen kehittämishalukkuutta ja joustavuutta siirtyä työ- ja tulosyksiköstä toiseen.

 

Kelpoisuusehdot: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 272/2005 8 §:n mukainen kelpoisuus. Parhaiten soveltuvia koulutusohjelmaopintoja ovat sairaanhoito ja huolenpito, vanhustyö ja kuntoutus. Alan aikaisempi työkokemus ja hygieniapassi katsotaan eduksi. 

Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä.

 

Tehtävän palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

 

Lisätietoja antavat: vs.perusturvajohtaja Eila Metsävainio. p. 040-779 0907 ajalla 3 - 14.7.17 ja vs. hoiva- ja hoitotyönjohtaja Virpi Tuomaala, p. 040-8242417 ajalla 17-21.7.17. Sähköposti: etunimi.sukunimi@keminmaa.fi

 

Hakemus täytetään 21.7.2017 klo 14.00 mennessä sähköisenä Keminmaan kunnan internetsivulla os. www.keminmaa.fi/ avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi

 

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Takaisin