Nähtävillä oleva asemakaavan muutosehdotus, Rajakangas 

Keminmaan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville Rajakankaan alueen asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän valmisteluaineiston nähtäville.

Asemakaavoituksen tavoitteena on ensinnäkin kunnan liike- ja teollisuustonttivarannon lisääminen.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto (OAS, asemakaavan kaavaselostus) on nähtävillä 09.10. – 10.11.2017 internetissä osoitteessa: www.keminmaa.fi ja kunnantalon teknisen toimen ilmoitustaululla, os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Osalliset ja muut keminmaalaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

 

Keminmaan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset tulee jättää 10.11.2017 klo 12 mennessä kunnaninsinöörille osoitteessa Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Lisätietoja muutosehdotuksesta antaa kunnaninsinööri Susanna Sandberg puh. 040 1244 351.

Keminmaassa 09.10.2017

 

 

Takaisin