Nähtävillä oleva asemakaavamuutos; Palvelualueen asemakaavamuutosluonnos koskien kortteleita 3066 ja 3051 

Keminmaan kunta asettaa nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti palvelualueen asemakaavamuutosluonnoksen koskien kortteleita 3066 ja 3051 ja siihen liittyvän valmisteluaineiston.

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa maanomistajan yritystoimintaa tukeva alueen käyttö ja hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 13.11. – 15.12.2017 internetissä osoitteessa: www.keminmaa.fi ja kunnantalon teknisen toimen ilmoitustaululla, os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa. Osalliset ja muut keminmaalaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

 

Keminmaan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset tulee jättää 15.12.2017 klo 12 mennessä kunnaninsinöörille osoitteessa Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Lisätietoja asemakaavan luonnoksesta antaa kunnaninsinööri  Susanna Sandberg puh. 040 1244 351.

Kunnanhallitus

Takaisin